Mes tekam girios upėm, šnaram medžių šakose, keliaujam naktiniais takais, gaivinam senuosius amatus, ragaujam ir padedam giriai auginti gėrybes. Mes esam girioje, o ji esti mumyse. Mes patiriam girią keliaudami ir organizuodami žygius kitiems, darydami edukacijas mažiems ir dideliems, dalindami savo sukauptas žinias stovyklose ir šventėse.
Mes esam Labanoro vaikai. Visi tie, kurie girioje gimėm ir augom, tie, kurie išvykom iš jos ir gyvenam kitur, tie, kurie ją atradę apsigyvenome čia. Giria – mūsų pasaulio centras. Mes visi esam girios vaikai.
KVIEČAME PATIRTI GIRIĄ KARTU!

Rašykite mums:

2 + 9 =

Skambinkite:

+370 614 71947